חימום בית בכפר קיש על ידי משאבות חום

מיקום: כפר כיש
מערכות שהותקנו: מחליפי חום דייקין

הבית, ע"י אדריאל עודד לביא, מחומם על ידי 4 מחליפי חום דייקין כולל מערכת נפרדמת לחימום מי צריכה,
הכוללת מיכל מבודד בנפח 1000 ליטר מחומם ומסוחרר לבית
הוא מחומם על ידי משאבת חום נפרדת נוספת וכולל גיבוי חשמלי פנימי